• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Live Account Demo Account
  • Menu
IB Live Demo
 

Maximus MT4

  • Sử dụng công cụ MT4, đây là nền tảng giao dịch forex sử dụng kết nối ECN (Electronic Communication Network) và mức phí chênh lệch thấp trung bình 1.4 pips cho EURUSD, tạo điều kiện cho các nhà giao dịch EA và/hoặc Scalping. Nhà đầu tư có thể tham gia với số vốn nhỏ và không phải trả phí hoa hồng.
 

ƯU ĐIỂM NỀN TẢNG

Nền tảng MAXIMUS kết nối trực tiếp đến nguồn thanh khoản sâu, minh bạch và giá hai chiều 5 chữ số thập phân chặt chẽ, với phí chênh lệch cố định hoặc thả nổi và tính khớp lệnh ngay lập tức với hệ thống giao dịch ổn định.

  • Phí chênh lệch 1.4 pips với EURUSD
  • Không thu phí hoa hồng
  • 5 số giá thập phân
  • Khớp lệnh giao dịch theo Nano giây
  • Miễn phí nền tảng giao dịch cho điện thoại
ĐẶC ĐIỂM NỀN TẢNG
Fixed/Floating

Cố Định

Scalping

Cho Phép

EA

Cho Phép

Stop Out 10%/100%
Financial Products

FX, Kim Loại Quý, CFDs, Chứng Khóa, Chỉ Số

One Click Trading

Market/Instant Order Thị Trường
 

PLATFORM SPREADS

Symbol Spread
EUR/USD 1.4
USD/JPY 1.5
AUD/USD 1.5
GBP/USD 1.6
USD/CHF 1.6
USD/CAD 1.6
NZD/USD 1.6
EUR/JPY 1.6
EUR/CHF 1.7
EUR/GBP 1.7
GBP/JPY 1.9
AUD/JPY 1.9
CAD/JPY 1.9
EUR/AUD 2
AUD/CHF 2.1
CAD/CHF 2.2
NZD/JPY 2.2
AUD/CAD 2.3
CHF/JPY 2.3
AUD/NZD 2.4
NZD/CAD 2.4
NZD/CHF 2.4
EUR/NZD 2.6
GBP/AUD 2.7
GBP/CAD 2.8
GBP/CHF 2.8
GBP/NZD 3.5
XAG/USD 5
XAU/USD 25
*Under normal market conditions.